gd009-kvkoeling-socialmedia.jpg

Voortzetting engagement voor afbouw F-gassen in supermarkten en voedingswinkels

ROTSELAAR, 11 maart 2021 – Vandaag ondertekenen we bij Bumaco Koeltechniek de Green Deal Klimaatvriendelijke koeling.

Daarmee engageren we ons, samen met de retail-sector, andere koeltechnische installatie- & onderhoudsbedrijven, enkele sectorfederaties en de Vlaamse overheid om het gebruik van F-gassen als koelmiddel af te bouwen in supermarkten door onder andere in te zetten op natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen. 


Wat is een Green Deal?

De Green Deal Klimaatvriendelijke koeling is de negende Green Deal in Vlaanderen. 

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen duurzame initiatieven na te streven, zonder de competitiviteit en een goede bedrijfsvoering in het gedrang te brengen. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

De Green Deal Klimaatvriendelijke koeling is de negende Green Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste en werd in het voorjaar van 2017 ondertekend. Daarna volgden de Green Deal Circulair Aankopen, Brouwers, Bedrijven en Biodiversiteit, Huishoudelijke Houtverwarming, Duurzame Stedelijke Logistiek, Circulair Bouwen en Natuurlijke Tuinen.

Wat houdt deze Green Deal in?

Het doel van deze Green Deal is bij te dragen aan de reductie van de totale F-gasuitstoot tot maximaal 0,6 Mton CO2-equivalenten tegen 2030, zoals opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030. De Green Deal Klimaatvriendelijke koeling is een initiatief van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en de beroepsfederaties Comeos, Frixis en Agoria. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen engageert zich om waar mogelijk investeringen financieel te ondersteunen via de ecologiepremie+. De inspanningen die de retailsector reeds verricht en de engagementen die ze met deze Green Deal bijkomend opnemen, zullen bijdragen aan een reductie van de F-gasuitstoot. ‘Supermarkten kiezen resoluut voor natuurlijke koelmiddelen in hun winkels en leveren daarmee een significante bijdrage aan de Vlaamse 2030 klimaatdoelstelling’ aldus Dominique Michel, CEO van COMEOS, vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten.

Wat verandert er voor Bumaco?

In de praktijk verandert er eigenlijk niet zoveel. CEO van Bumaco Group Roel Buelens: “We zijn blij dat er, via deze Green Deal, binnen de sector een algemene consensus is om het gebruik van F-gassen verder af te bouwen. Het ondertekenen van deze overeenkomst is voor Bumaco een bevestiging dat het koelmiddelenbeleid dat we een aantal jaren geleden hebben uitgezet absoluut een stap in de goede richting was. Deelname aan deze Green Deal heeft voor ons dus eerder een symbolische waarde.”

Bij Bumaco zal Tom Callewaert de verdere uitwerking van deze Green Deal, zowel intern als extern opvolgen: “Zoals Roel zei hebben we intern al langer een ‘code of conduct’ rond de afbouw van F-gassen uitgeschreven. Ik blijf de goede werking daarvan opvolgen en ik kijk mee uit naar innovaties die ons beleid bij Bumaco nog kunnen versterken en waarmee we onze klanten nog beter kunnen ondersteunen. Binnen de Green Deal zal ik met de partners mee werken aan het uitschrijven van procedures en concrete acties.”

Hoe ziet ons koelmiddelenbeleid er uit?

Zoals gezegd werken we bij Bumaco al langer aan de afbouw van het gebruik van F-gassen bij supermarkten en voedingswinkels. Hoe ziet ons beleid rond koelmiddelen er dan uit?

  • VOORRANG AAN NATUURLIJKE KOELMIDDELEN BIJ VERKOOP -  Onze verkoopsafdeling promoot al meer dan 10 jaar installaties op basis van natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen. Meer en meer supermarkten en voedingsmiddelenwinkels kiezen voor grotere installaties op basis van CO2, of kopen toestellen aan die werken op basis van natuurlijke koelmiddelen.
  • STUDIE & INNOVATIE – Onze interne studiedienst houdt steeds innovaties binnen de sector in het oog. Producenten zijn volop bezig installaties op basis van natuurlijke koudemiddelen te ontwikkelen die zo duurzaam en energiezuinig mogelijk werken. Aan onze studiedienst om dit nauw op te volgen en mee de juiste keuzes te maken voor de klant.
  • KOELMIDDELBOEKHOUDING UP TO DATE HOUDEN - In de sector van koeltechnische installatie- & onderhoudsbedrijven was Bumaco een van de pioniers om Climapulse te gebruiken, een webbased tool voor koelmiddelboekhouding waar zowel wij als ons cliënteel zeer punctueel het verbruik van koelmiddelen per installatie kunnen opvolgen. Deze tool wordt ondertussen door meer en meer bedrijven uit de sector gebruikt, en wordt zelfs verplicht als basistool door meerdere grotere retailketens.
  • COMMUNICATIE MET KLANTEN - Het gebruik van Climapulse laat Bumaco ook toe om zeer snel problemen aan installaties te detecteren, wat maakt dat we klanten proactief op de hoogte kunnen brengen van eventuele problemen met lekverlies.
  • ONDERHOUD - Door middel van preventieve onderhouden zorgen we er voor dat de koeltechnische installaties van onze klanten steeds in optimale staat blijven.
  • MILIEUVRIENDELIJKE RECUPERATIE - Bij afbraak van installaties wordt het koelmiddel steeds volgens de regels van de kunst gerecupereerd. Dankzij onze samenwerking met een gespecialiseerde en gecertificeerde firma wordt het gerecupereerd koelmiddel ook steeds op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

Bijlages